Oss "Kaggare" emellan! 

Subtitle

VA-gruppen

VA-gruppen jobbar med mycket av det rent byggtekniska, bland annat presenterades iden att höja
vägen och lägga rördragningarna där inför kommunen, och på så sätt minska på omkostnaderna
och därmed våra gemensamma kostnader.