Oss "Kaggare" emellan! 

Subtitle

Förbud mot genomfart för tung lastbil på väg 570

 2016-10-16

Vägen mellan Dalsta och Snäckstavik som går igenom vårt område har från 2016-11-01 fått förbud
mot tung lastbil (över 3.5 ton).

Ett bra beslut som förhoppningsvis gör vägen lite säkrare för oss som färdas och går där.

Tyvärr är det långt ifrån bara tunga fordon som utsätter oss för fara. Farterna är generellt sett
höga och många dikeskörningar har vi sett under årens lopp.,

Men en liten bit på väg i alla fall...

 

Beslutet (klicka)

 

 /putte