Oss "Kaggare" emellan! 

Subtitle

 

KTF:s Styrelse 2016

 Funktion

 Namn
Ordförande Mikael Lundin
V.Ordförande Birgitta Bengtsson
Sekreterare Britta Ahlgren
 KassörGisela Liljeqvist 
 KlubbmästareWictor Waldebrant 
Suppleant Susanna Vellner 
 SuppleantInger Dahlberg 
Hamnkapten Björn Lennström 
 HamnkaptenRickard Stadwall 
Strandkommitté Stig Blomberg 
 Klubbhusuthyrn. Ulla Torpling
 Ersättare Heléne Peiper
Revisor Anette Eklund 
 Revisor  Lars-Erik Grundell
 Revisorsuppl. Elisabeth Wistrand
Revisorsuppl.
Per Brandt
 Valberedning Richard Essving
 Valberedning Vakant
 Hemsida www.kagghamra.com Peter 'putte' Johansson

 

Bilder kommer förhoppningsvis inom kort.

/putte

KTF:s Styrelse 2015

Nostalgiavdelningen

 

KTF:s Styrelse 2014

Från vänster

KTF:s Styrelse 2013

 Från vänster: