Oss "Kaggare" emellan! 

Subtitle

Kagghamra Hamn - utökning av hamntrafiken

2016-07-24
 
 
 Foto: TzT (stulen av webadmin).
 
 
Kagghamra hamn har ansökt om utökning av hamntrafiken.
 
 
Vi har lämnat in en överklagan från både KTF och Himmerfjärdens Naturvårdsförening, HNF.
KTF är medlem i HNF och är därmed del även i den överklagan.
 
Huvudorsaken till överklagan är att KTF/HNF ser en en stor risk för att viktiga naturintressen förstörs och vid en eventuell olycka med de betydligt större fartyg som skall tillåtas vore en olycka rent katastrofal.