Oss "Kaggare" emellan! 

Subtitle

Juridik & Mäklargruppen

Juridik & Mäklargruppen arbetar bla. med det juridiska, både inom föreningarna men framför allt vad som gäller
vid en ev. styckning och försäljning av tomter. Här är det viktigt att tomterna precis som nu, anses
likvärdiga i storlek och att vi även ifortsättningen har andelstal "1".

 

Det är vi som är representerar gruppen

Kicki Ericsson, Sammankallande
Birgitta Bengtsson
Pia Hollstedt