Oss "Kaggare" emellan! 

Subtitle

Detaljplanegruppen

Detaljplanegruppen tittar närmare på alternativet att ev. förtäta inom området. Vi har till uppgift att
utreda om de av kommunen föreslagna tomterna är lämpliga att sälja eller om vi vill bevara
området som det är idag. Självklart finns det många åsikter att ta hänsyn till och vi ska inte se till
våra egna särintressen, utan att vi ska försöka se helheten och det som är bäst för föreningen och
området.

 

 

Det är vi som representerar gruppen

Lena Andersson   sammankallande
Magnus Bengtsson
Gösta Hellström
Britta Ahlgren
Gisela Liljeqvist