Oss "Kaggare" emellan! 

Subtitle

KAGGHAMRA - NUTID OCH FRAMTID

Inom en snar framtid så kommer vårt område att bli ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Självklart väcker detta många frågor och funderingar för oss som bor i området, hur det kommer
att påverka, vilka kostnader som detta kommer att innebära för mig o.s.v.


lnom Kagghamra tomt- och vägföreningarnas styrelse har vi bildat flera olika arbetsgrupper för att
kunna fördjupa oss i detta och ta reda på mer inom områdena: (klicka på nedanstående länkar)