Oss "Kaggare" emellan! 

Subtitle

I korthet

KTF & KVF mote

Posted by Putte on March 22, 2015 at 12:10 PM


2015-03-22


Årsmötet 2015 i Grödinge Bygdegård.


Ja, då har vi tagit oss igenom ännu 2 årsmöten I föreningen.


Jaq hoppas och tror att jag kommer att kunna lägga upp båda föreningarnas mötesprotokoll,
men det är en del justeringstid innan dessa är klara så jag delar med mig av min egen analys
av dagens 2 möten till er som eventuellt inte hade möjlighet att närvara.


Dalstabacken spelade många ett spratt och mötet blev försenat eftersom många tvingats
vända och åka via Grödinge-byn och smällan.


Vägföreningen


I år var Vägförenings årsmöte först ut där man konstaterade att räkenskaperna gått ihop,
att underhållet av vägarna fungerar ungefär som det alltid fungerat men att man ser ett ökat
behov av att flexa lite av de budgeterade slantarna mellan ibland akuta åtgärder och
preventiva åtgärder.


Styrelsen konstaterade vidare att det varken regnar mer eller mindre än det gjort tidigare men
att vädergudarna använder ketchupeffekten d.v.s. det vatten som kommer ner kommer vid ett
fåtal tillfällen men då i en mängd som genererar skador och behov av en del preventiva
åtgärder.


Så långt följde årsmötet den lite tråkiga mallen man förväntar sig av ett årsmöte, men så skall
det ju också vara.


Lite hettade det dock till när våra nya skyltar diskuterades. Avsaknaden av områdesnummer
påpekades och en liten hetsig debatt startade. Förklaringen som medlemmarna fick varför vi
inte kan ha områdesnummer var enligt mig så urbota dum så att den säkert är fullständigt
korrekt, men jag skulle gärna se en kommande debatt om områdesnummer för att se om det
går att få en lösning till stånd.


Om jag nu trampat någon på tårna genom att inte hålla med styrelsen så får jag väl för
ordningens skulle säga att jag går mindre på fakta än hur rotade områdesnumren är på oss
gamlingar som varit med härute när områdesnummer var lika synonymt med kvartersnamn….


Symptomatiskt så används i alla fall områdesnumren i de olika arbetsgruppernas
beskrivningar (gäspar…;)


När ordningen sen återställts till det normala så blev det nästan polsk riksdag när
ordföranden ville sjösätta en frågeställning om hur vi vill ha det i framtiden. Skall vi krasst
ålägga fastighetsägarna att ta ansvar för sina infarter och de rör som skall se till att dikena
fungerar, något som regelmässigt egentligen redan gäller eller skall vägföreningen behålla sin
lite mjukare linje och försöka hjälpa till så mycket som möjligt?


Det blev en stundtals hetsig debatt om de som drabbats av vattenflöde in på sina tomter och
vem som äger vattnet och ansvaret att vattnet tar rätt vägar (fast vattnet tar vilka vägar det vill).


Den här debatten engagerade många på ett friskt sätt och eftersom vägföreningen trots ett väl
utfört arbete hittills varit rätt osynliga mellan årsmötena (hmm, jag hade lovat mig själv att inte
hacka på dem igen) så hoppas jag att vi under året fram till nästa årsmöte kan föra debatten
i vårt forum
eftersom årsmöten inte är rätt arena för långa och engagerande frågor.


Vägföreningens enmans-valberedning klarade av sin del utan att göra eller behöva göra
avtryck och om jag inte missade något så var ledordet ”sittande”, vilket bör vara ett bra betyg för
sittande styrelse.


Att vara valberedning verkar dock generellt inte vara ett eftertraktat göromål, i alla fall blir det tyst
så man kan höra en knappnål falla när förslag på namn efterfrågas…


Tomtägarföreningen


Sen var det dags för Tomtägarföreningens möte och det löpte på såsom vi är vana att årsmöten
gör. Styrelsen har skött sig och ekonomin. Valberedningens jobb verkade vara rena barnleken
ända till man skulle föreslå suppleanter, då vidtog en omröstning som kanske inte var så väl
förberedd och genomtänkt och det blev lite kaos och en omröstning som sen fick tas om.


Som medlem/åskådare fick jag aldrig klart för mig bakgrunden för att vi skulle behöva en
omröstning för att välja 2 av 4 suppleanter men jag kände en doft av konflikt som nog både
valberedning och styrelse nog skulle vilja ha klarat av före årsmötet.


Så här vill jag uppmana valberedningen både för Väg och Tomförening att använd gärna
hemsidan för förberedelser inför årsmöte
, genom att diskutera med medlemmarna, få in
åsikter och föra diskussioner med högt till tak. Själv valde jag att avstå att rösta, just för att jag
inte förstod bakgrunden och därmed inte förstod vilken åsikt jag nog borde ha.


Oavsett så är den här formen av diskussioner ett tecken på att det finns en vilja och ett
engagemang i föreningen och det kan aldrig vara av ondo, men behöver utnyttjas…


Under övriga frågor klargjordes att datum för midsommarfirandets bestämts till just
midsommarafton (ordförande Ribbe går från klarhet till klarhet), men att det luftats ett intresse om
att föreningen skulle även samordna ett Valborgsmässofirande, så som varit fallet långt tillbaka
i tiden. Eftersom förslaget är lite senkommet och det snart är Valborg så upplevde jag det i alla
fall som att det kanske blir en puck att diskutera nästa år…


Någonstans i sorlet tyckte jag mig i alla fall uppfatta att Kaggdagen är planerad till 2 augusti men
jag är inte säker så det får vi återkomma till.


VA-info och frågestund med Kommunen


Sen kom vi till VA-info och frågestund med kommunen. Det är första gången jag varit på ett
VA-möte (om än som del av årsmöte) där kommunens representanter haft något matnyttigt att
komma med och på ett professionellt sätt svarat på allas funderingar och frågor.


Jag förutsätter att presentationen som användes kommer mig tillgodo så att jag kan lägga upp
den på kagghamra.com, men här kommer en superkort summering för er som inte kunde
närvara.


Planeringen är pågående och en upphandling av entreprenör(er) skall vara klar så att arbetet kan
vara igång under andra halvan av 2016.


Kommunen jobbar efter och förhåller sig till den existerande detaljplanen från tidigt 1960-tal
och kommunen såväl som Detaljplanegruppen påpekade att ny detaljplan inte kommer vara på
plats förrän vi kan börja koka kaffe på kommunalt vatten d.v.s. VA-projektet är avslutat


Intresset av vilken form av pumpar, självfall, faktiskt ingrepp på mark m.m. var stort och ytterst
summerat så kan man väl säga att det kommer att skilja sig från förutsättning till förutsättning.


En annan fråga som fick stort intresse är självklart särtaxa eller inte särtaxa.


Min tolkning, och den är bara min egen, är att allt lutar på att det i förlängningen inte kommer att
bli en särtaxa men att det vore självmord för kommunens VA-chef att säga det innan beslut är
taget. Däremot nämndes lite specifika siffror som definitivt inte är mer än en liten fingervisning -
som att en normal VA-anslutning, utan särtaxa handlar om storleksordningen 170.000:- och att
om kostnaderna för Kagghamradelen beräknas överskrida mer än 20%, måste kommunen ta ut
en särtaxa på den faktiska kostnaden och där har man tidigare från kommunens sida nämnt en
kostnadsindikation på 200.000:-


Stadsnät finns numera med i diskussionen och som det såg ut nu så kommer troligtvis fiber
att läggas ner samtidigt vilket blir en positiv påverkan på totalkostnaden eftersom Stadsnät då
kommer att få vara med och bära kostnader för markarbetet, vilket i sin tur kan vara avgörande
för om vi skall slippa särtaxa eller ej.


Detaljplanegruppen


Efter avslutad VA-info-diskussion togs övriga frågor upp och Detaljplanegruppen gjorde sin
dragning på ett exemplariskt sätt. Fokus låg väl på eventuella tomtförsäljningar, som
förhoppningsvis kan påverka VA-kostnaden på ett positivt sätt.


30 identifierade möjliga tomter hade tillsammans med kommunen reducerats ned till 13 eller 14
tomter p.g.a. kraftledningspåverkan, strandskydd, o-skalenliga kartor och rasrisk.


Skogsvårdsgruppen


Skogsvårdsgruppens presentation fick känslorna i svallning och som vanligt slår det mig hur
engagerande ämnet är på våra årsmöten, men att det handlar om starka åsikter som hellre skulle
passa bättre att bäras fram mellan årsmötena. Att Svea skog och den skogsvård man nu avslutat
har ytterst få försvarare är uppenbart och att man gärna tar det som intäkt för att kritisera
Skogsvårdsgruppens förslag till fortsatta åtgärder.


Lite orättvist, kan jag tycka, och att även om det ligger en god logik i att vi kanske borde
engagera oss själva och bidra till grundunderhåll och förmedla och skapa kontakter med mer
kostnadsrelevanta entreprenörer, så behövs det nog att vi gör det mer än en dag om året – på
årsmötet..


Våra arbetsgrupper är öppna grupper och jag tror att de uppskattar alla bidrag till att hålla ner
våra kostnader, få en bättre och mer hållbar skogsvård. Återigen så tror jag att forumet
behövs för att föra dessa diskussioner mellan årsmötena…


Därmed avslutades ett ovanligt intressant årsmöte och jag hoppas att vi nu kan använda
kagghamra.com och dess forum på att ösa ur oss idéer och förslag, vilket i sin tur kommer att
medföra ett ännu mera stimulerande årsmöte nästa år.


En bra början är att – just DU – trycker på svarsknappen (Post Comment) och tycker till.

 

 

 

 

 


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

4 Comments

Reply Hasse
3:46 PM on March 22, 2015 
Tack Putte för referatet från årsmötet idag!
Jag har lagt upp några bilder från årsmötet och beröm angående årsmötet under ämnet "Bilder" i Forumet.
/Hasse
Reply Putte
9:26 AM on March 23, 2015 
Hasse says...
Tack Putte för referatet från årsmötet idag!
Jag har lagt upp några bilder från årsmötet och beröm angående årsmötet under ämnet "Bilder" i Forumet.
/Hasse


Tack själv Hasse. Jag snodde första bilden och satte upp den på atartsidan.

/putte
Reply Christoffer
2:46 PM on April 2, 2015 
Kunde tyvärr inte medverka på årsmötet så tack för ett kalasbra referat! Jag VÄLKOMNAR verkligen de nya skyltarna - de får vårt Kagghamra att se ut som ett RIKTIGT område och inget lumpet sommarstugeområde.
Reply Putte
3:17 PM on April 2, 2015 
Christoffer says...
Kunde tyvärr inte medverka på årsmötet så tack för ett kalasbra referat! Jag VÄLKOMNAR verkligen de nya skyltarna - de får vårt Kagghamra att se ut som ett RIKTIGT område och inget lumpet sommarstugeområde.


Tack så mycket. Ja jag kan hålla med dig om skyltarna. Jag skulle gärna sett att områdesnumret också stått med, men man kan inte få allt :-)
Det här är ett område som växer upp efter hand. Jag gillar den utvecklingen.

/putte